mysql 导出

2016-10-03

mysqldump -uroot -p17f77f397e boluomee tp_logistics_expressimg> tp_logistics_expressimg.sql